Finansierings Aansoekvorm – A Family Car
– Persoonlike Besonderhede –
Titel: Naam:
Van:
ID Nr:    
Tel(W): Tel(H): Tel(C):
 
E-Pos:
Woonadres: Pos Adres:
Vorige Woonadres:
Poskode:
Tydperk by: Huidige Woonadres: Vorige Woonadres:
– Besonderhede van Betrekking –
Wergewer:
Tipe Industrie :
Werkgewer se fisiese adres:
Beroep:
Tydperk by huidige werkgewer:
Werknemer Nr: Huidige Salaris: R
Motor Toelaag: R
Bruto/Maand: R
Addisionele inkomste: R
Telefoon nommer van werkgewer:
Vorige werknemer:
– Verwysings –
Naam van familielid wat nie by die selfde adres as u woon nie:
Fiesiese adres van begenoemde lid:
Verwantskap:
Tel(W): Tel(H): Tel(C):
– Home Ownership Details –
Besit u u eie huis? Ja Nee
Is die eiendom in u naam? Ja Nee
– Afhanklikes –
Huwelikstatus:
Naam van Gade:
ID Nr: Datum van Huwelik:
Beroep:
Naam van werkgewer:    
Bruto/Maand:
Werkgewer se fisiese adres:
 
Tel(W): Tel(C):
– Voertuig waarin u belangstel –
Model:
Jaar: Kleur:
Agent: Prys: R
Deposito / In-ruil : R
Bank Besonderhede –
Naam van bank:    
Tipe Rekening :
Rekening Nr: Tak:
Tak kode :
Het u n Kredietkaart? Ja Nee
Indien wel, by watter bank:
Kredietkaart Nr:
Tipe Kredietkaart :
– Voertuig Finansiering –
Het u bestaande Voertuig Finansiering? Ja Nee
By wie ?
Please Complete, Print and Fax back to us: (011) 740-6495 or (011) 740-0734